Höstkampanj

30 % rabatt!

Starta en resa mot verklig lycka

Tänk om du kunde slippa känna stress, oro och nedstämdhet?

Befria dig från ensamhetskänslor, dålig självkänsla

eller krav som kan kännas övermäktiga. 

Höstkampanj

30 % rabatt!

Jag är samtalscoach och använder mig bl.a. av Positiv psykologi i kontakten med mina klienter. Genom att lära dig strategier för att tänka positivt och hjälpa dig att hitta och förstå dina styrkor, kan du både uppnå harmoni, lycka och välbefinnande och samtidigt klara av svårigheter bättre.

Man räknar med att mer än 1 miljon svenskar idag använder anti-depressiv medicin för att dämpa oro, nedstämdhet och olika typer av psykisk ohälsa. Många tar medicinen år efter år och väntelistan till psykoterapi är lång. Anti-depressiv medicin är tänkt som en initial åtgärd, den skall inte vara permanent eftersom den kan vara beroendeframkallande och ha bieffekter. Ändå är det den vanliga åtgärden från vården i Sverige. Många andra länder använder framgångsrikt olika former av samtalsterapi, vilket visat sig vara en mer effektiv hjälpåtgärd.


...

Hans

Åkerhjelm

Hans Åkerhjelm profilbild

De som kommer till mig är redo för ett mindset shift.

Jag hjälper dig att ändra ditt tankesätt på ett sätt som ger dig kraft och energi. Som din coach stöttar, vägleder och visar jag dig nya, bättre och evidensbaserade strategier i ditt arbete med din personliga utveckling.

 Jag tror på öppen, icke-dömande kommunikation där du som klient känner dig accepterad och hyser förtroende för mig som coach. Bli varse dina styrkor, formulera dina drömmar, hantera de hinder som står i vägen och lär dig en teknik för att uppnå dina mål. Det är din motivation som styr och jag hjälper dig hela vägen.